Werkwijze

braband-Lifecoaching-counseling-teamcoaching-intervisie-Marcel-Gieling-5

Wat ik doe

Goede reflectie leidt, naar mijn inzicht, tot ontwikkeling van individuen en teams. Na treffende reflectie kunnen doelen op maat worden gesteld. Het is mijn werkwijze geworden die ik tot op de dag van vandaag omarm. Bewustwording van kwaliteiten of belemmeringen zijn voor zowel het individu als voor teams de voedingsbodem tot groei.
Ik zal door ‘de kunst van het vragen stellen’ prikkelen bij (zelf)reflectie. Mijn bewustwordingsvragen, verantwoordelijkheidsvragen, of doelvragen dragen bij aan verandering omdat het nieuwe inzichten verschaft.
Ik doe dit met geduld, met respect en aansluitend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van individu of team.

Contact

Als er via het contactformulier of telefonisch contact met mij is opgenomen, zal ik in overleg een eerste afspraak plannen.
Tijdens dit eerste gesprek wordt duidelijk wat de coachingsvraag is en of we tot samenwerking kunnen komen. Dit geldt voor individuele vragen en voor vragen die te maken hebben met teamcoaching of intervisie.
Bij de intentie tot samenwerken stel ik een offerte op. Na akkoord wordt gestart met het coachingstraject.

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie

De meest stevige
veranderingen
vinden plaats
van binnenuit