Team Coaching

ZelfZijn-Coaching-Marcel-Gieling

Team coaching

In mijn woorden betekent team coaching een transformatie / kanteling. Loslaten en / of bijstellen van “oude” routines en vastigheden om daarvoor in de plaats “nieuwe” routines en vastigheden te ontwikkelen. Met name instellingen binnen het sociale domein die met transformatie te maken hebben, worden vaak geconfronteerd met veranderingen. Termen als resultaatverantwoordelijk of zelf – organiserend zijn actueel. Wijkteams, sociale teams, Basis Jeugd en Gezin Teams, Centra Jeugd en Gezin krijgen een nieuwe samenstelling omdat verschillende organisaties bijvoorbeeld door fusie worden samengevoegd. Verschillende disciplines uit een organisatie moeten hun kennis en vaardigheden gaan samenbrengen en delen. Dit vaak binnen alle lagen van de organisatie. Dit levert belemmeringen, weerstand, werkdruk, stress en onzekerheid op. Zelfzijn coaching coacht deze processen.
Ook bestaande teams die niets te maken hebben met transitie of kanteling, maar wel knelpunten, belemmeringen, spanningen, of andere teamontwikkelingsproblemen ervaren, kunnen baat hebben bij team coaching. Vanuit eenvoudige benadering op het functioneren kan een team tot inzicht, bewustwording komen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame veranderingen.
Thema`s binnen team coaching zijn bijvoorbeeld; feedback / feedforward, conflicthantering, (in)formele taken en rollen in een team en besluitvorming.

Review opdrachten

 

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie