Marcel Gieling

Ik ben Marcel Gieling, geboren in 1965. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters.
Ik ben een opgewekt, oprecht en geduldig mens en waardeer humor en gezelligheid.
Daarnaast loop ik ook warm voor een verdiepend gesprek.
Na mijn opleiding aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding in Sport) heb ik veel plezier beleefd aan het werken met jong gedetineerden. Sport was voor mij het middel om hen te spiegelen en te motiveren en zo tot inzicht en bewustwording te komen.
De overstap naar maatschappelijk werk en dienstverlening was voor mij dan ook een logisch vervolg. Nog meer dan vanuit sport en bewegen kreeg ik binnen het maatschappelijk werk de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan mensen met vragen over hun persoonlijke leven of vragen over leden van hun gezin. Mensen in hun eigen kracht zetten en begeleiden bij het vinden van eigen mogelijkheden en oplossingen werd mijn nieuwe passie. Toen de kans voorbij kwam om collega-professionals te begeleiden en coachen, heb ik die met beide handen aangegrepen. Uiteindelijk is dit voor mij de motivatie geweest om de opleiding HBO-coaching te gaan doen die ik in 2014 heb afgerond.

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie

Wat ik doe en waar ik blij van word

Ik ben een mensen mens. Dat is de rode draad door mijn leven.
In mijn werk als sportleider / sportinstructeur ben ik altijd gericht geweest op de mogelijkheden van deelnemers. Sport is een middel wat individuele mogelijkheden en mogelijkheden van een team zichtbaar maakt.

Na mijn werkzaamheden als sportleider en sportinstructeur heb ik mijn intentie tot het stimuleren van groei niet losgelaten. Groei zit naar mijn inzicht in mensen zelf. Steeds nadrukkelijker ben ik gaan ervaren dat het middel tot groei mensen ZelfZijn. Mijn ervaringen in mijn werk als consulent en maatschappelijk werker hebben mij telkens geholpen bij het uitdagen, prikkelen, spiegelen, samen werken, altijd gericht op de mogelijkheden van mensen zelf. Mijn werkzaamheden als coach geven mij de ervaring dat oplossingen voor persoonlijke vraagstukken of vraagstukken in de ontwikkeling van teams niet in mij als coach zitten, maar in de mensen en teams zelf. Mijn inzicht daarbij is dat ik als coach inmiddels tot het middel van groei ben geworden voor de mensen en teams die ik als coach in begeleiding heb en heb gehad.

Ontwikkeling voor individuen en teams blijkt, naar mijn inzicht, altijd het gevolg van goede reflectie. Na passende reflectie kunnen passende doelen worden gesteld. Het is mijn inzicht gebleken wat ik tot op de dag van vandaag omarm. Bewustwording van onbewuste kwaliteiten of belemmeringen zijn voor zowel het individu als ook voor teams de voedingsbodem tot groei.

Ervaringen

Regiotrainer/ coach zelf organiserende teams Welzijnsorganisatie Ons Welzijn regio Noord- Brabant.

februari 2019 – heden

Inhoudelijk Werkbegeleider / coach

Welzijnsorganisatie Ons Welzijn Januari 2017 – februari 2019

Procesbegeleider / Teamcoach / coach

Welzijnsorganisatie Ons welzijn; Januari 2015 tot januari 2017 Uden, Bernheze.

Procesbegeleider / teamcoach van professionals in het domein welzijn in het kader van transitie en transformatie met professionals in de nieuwe welzijnsorganisatie Ons Welzijn , bestaande uit het Algemeen Maatschappelijk werk, MEE, RIGOM en Vivaan, aangevuld met WMO – consulenten en onafhankelijk wijkverpleegkundigen (S1) in Sociaal Team Uden en Sociaal Team Bernheze.

Coach van individuele professionals. Beide taken in het kader van transitie en transformatie.

Senior – consulent
MEE Noord – Oost Brabant, Oktober 2007 – januari 2015.

Binnen MEE Noord – Oost Brabant heb ik van oktober 2007 tot januari 2015 gewerkt als senior – consulent. Naast de uitvoerende taken als consulent ( Onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten van MEE, op weg naar passende professionele zorg of ondersteuning uit het eigen netwerk), heb ik werkbegeleiding en coaching gegeven aan collega professionals.

Consulent
Sociaal Pedagogische Dienst, Uden
april 2003 – oktober 2007 (4 jaar 7 maanden)Uden
In 2004 is de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), welke onafhankelijke cliënt ondersteuning bood aan mensen met een Verstandelijke en Lichamelijke beperking, overgegaan op de naamvoering MEE.

MEE biedt een bredere onafhankelijke cliënt ondersteuning aan mensen met een beperking dan de vroegere SPD, waaronder psychiatrische problematiek vanuit het Autisme Spectrum, chronische ziekten, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Verstandelijke -en Lichamelijke beperkingen.

Groepsleider / Individueel Traject begeleider (ITB)
Penitentiair Trainings Kamp “De Corridor” (PTK)
december 1999 – april 2003 (3 jaar 5 maanden)Zeeland
Het PTK De Corridor was een half open jeugdgevangenis, waar jong gedetineerden voorbereid werden op hun terugkeer in de maatschappij. Het middel ,om deze jong gedetineerden te confronteren met en te spiegelen in hun gedrag, was sport en bewegen. Dit was de belangrijkste taak als groepsleider.
De taken van ITB waren gericht op arbeidsintegratie na detentie.

Consulent
Sociaal Pedagogische Dienst, Nijmegen
januari 1996 – december 1999 (4 jaar)Nijmegen
Consulent bij de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), welke onafhankelijke cliënt ondersteuning bood aan mensen met een Verstandelijke en Lichamelijke beperking.

Groepsleider; Sport en Bewegen
Penitentiair Trainings Kamp de Corridor
januari 1990 – december 1995 (6 jaar)”De Corridor” te Zeeland (NB)

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie