Intervisie

ZelfZijn-Coaching-Marcel-Gieling

Intervisie

Mijn coaching is er op gericht dat een groep professionals een intervisie methode of methoden zo eigen maakt, zodat dit op een duurzame manier blijvend kan worden ingezet.
Intervisie is een vorm van gesprek binnen een groep die werkzaam is in een bepaald vakgebied. Het doel is het onderhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Door intervisie worden deskundigheid van de individuele werker, het team of groep vergroot en zal de kwaliteit van het werk verbeteren.
De intervisie methode kan in overleg worden gekozen.

Review opdrachten

Jouw begeleiding heeft ervoor gezorgd dat er stappen gemaakt zijn. De moeilijkste leerlingen hebben de klas verlaten en zijn naar een ander onderwijstype overgestapt. Zij worden nu individueel begeleid. De rest van de klas heeft daarna wel de noodzaak gezien om aan de slag te gaan. Het docententeam heeft de lijnen strakker aangehaald en elkaar goed op de hoogte gehouden. (met wisselend succes uiteraard. Dit alles heeft er toe geleid dat er nu 8 leerlingen geslaagd zijn. Een leerling mag een herkansing maken en we verwachten dat hij dan ook gaat slagen. Al met al een prima resultaat. Het aangaan van het traject met jou heeft er ook voor gezorgd dat wij ons er meer van bewust zijn dat eenduidigheid in benadering van het allergrootste belang is voor de Entree-leerlingen in het algemeen en deze groep in het bijzonder. We nemen dit mee naar volgend jaar. Hierbij wil ik je hartelijk danken voor je interventie

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie