Counseling

ZelfZijn-Coaching-Marcel-Gieling

Het Hier en Nu

Counseling richt zich meer op praktische vragen die te maken hebben met het “hier en nu”. Bij deze vorm van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening gaat het om verkrijgen van inzicht in eigen denken, voelen, handelen en beleven. Counseling is resultaat gericht. Anders dan bij life – coaching is de coaching minder gericht op jouw verleden.

In het dagelijks leven loop je soms tegen vragen aan die zich in verschillende omstandigheden blijven herhalen en waarin je het gevoel hebt dat je vastloopt. Je kunt daarbij denken aan:

  • geen nee kunnen zeggen
  • veel druk op je werk ervaren en hierin vastlopen
  • omgaan met boosheid, frustratie etc.
  • je mening niet kunnen of durven geven
  • altijd het gevoel van tijd te kort, planningsproblemen
  • etc.

Middels counseling wil ik je helpen bij het ontdekken en optimaal benutten van je eigen mogelijkheden. Dit is gericht op het vinden van antwoorden op de vragen die voortkomen uit bovenstaande thema`s of thema`s die je zelf inbrengt.

Ik kan je helpen bij het ontdekken van je eigen oplossingen, bij het ontwikkelen van eigen kennis en vaardigheden als antwoord op die verschillende vragen. Je zult ervaren dat dit je helpt in nieuwe situaties.

Anders dan bij life – coaching is de coaching minder gericht op jouw verleden, je privé leven. Het is voornamelijk gericht op het vinden van eigen oplossingen in het “hier en nu”.

Review afgeronde opdrachten counseling

Counseling: ‘Jouw coaching geeft me steun omdat het me steviger maakt en me bevestiging geeft in mijn denken en doen. Mooi vind ik dat je veel eerbied hebt voor het eigen tempo van mensen en ook voor het teamproces. Je wijze van counseling doet een beroep op mijn kwaliteiten en het besef er van neemt toe. Het geeft me weer moed en wat meer zelfvertrouwen. Bedankt daarvoor!’

Eigen wijsheid maakt uniek

Lifecoaching

Counseling

Team Coaching

Intervisie